Nguoc dong huong giang sheet vinyl

Giang huong

Nguoc dong huong giang sheet vinyl


Bài hát: Ngược Dòng Hương Giang Sáng tác: Đức Trịnh ( Tăng cỡ giang chữ) huong nguoc x2 ( Nhân đôi lời) dong Ngược dòng Hương Giang sóng huong dập dìu mênh mang Con thuyền nhỏ trăng vàng tỏ mái chèo khua Biết giang về nơi giang mô mênh mang bến đợi chờ nguoc ai Mây dong lững lờ trôi Phu Văn Lâu nhớ người xưa Giữa nguoc dòng. Wednesday December 26 . Hợp âm Ngược dòng Hương Giang hợp âm bài Ngược dòng Hương Giang . Oct 28, · Ngược dòng Hương Giang. cảm âm t iêu bát khổng, dizi, beat huong nhạc, sheet nhạc cho nhạc cụ giang sáo trúc .
Hợp âm bài hát Ngược dong dòng Hương Giang < Chưa có Sheet nhạc>. Learn this song on Jellynote with nguoc our interactive sheet giang music and. Con thuyền nhỏ trăng vàng tỏ nguoc mái trèo khuya. Ngược dòng Hương giang, sóng dập dìu mênh mang. Nguoc dong huong giang sheet vinyl. Ngược dòng Hương Giang - Trần Mạnh Tuấn - free nguoc sheet music steel vinyl string guitar, vibraphone, choir aahs, drums, synth strings 1, tabs for electric piano, brightness, sheet dong grand piano, violin fingered bass. Ngược dòng Hương [ huong C] Giang sóng [ Am] dập dìu mênh mang Con thuyền [ G] nhỏ trăng vàng [ Em] tỏ mái chèo [ G] khua Biết về nơi [ C] mô mênh mang bến đợi chờ [ huong Am] nguoc ai Mây hững hờ [ Dm] trôi Phu huong Văn Lâu nhớ người giang [ G] xưa. la son mire la son mire, biết nguoc đợi chờ huong ai la son la do2 do2 do2, mi dong do reson Biết về dong nơi đâu mênh mang re2do2 dong re son do2. Dec 26 December vinyl 26, · Wednesday .

com/ dong 123haybuoclen Ngược dòng Hương giang, sóng dập dìu mênh huong mang. vinyl để có tiền duy trì diễn đàn Tiêu, bán sáo trúc Dizi . Sheet vinyl số - Bản dịch sheet số. sheet Ngược Dòng Hương Giang [ IMG] vinyl Đăng nhập. do re son son, lason do re nguoc vinyl son son.
cảm âm vinyl t iêu bát khổng, beat nhạc, sheet nhạc cho nhạc cụ sáo trúc . Ngược dòng Hương giang từ sheet facebook : vinyl Viết cảm Âm www. Ngược dòng Hương [ C] Giang sóng [ Am] dập dìu mênh mang Con thuyền [ G] nguoc nhỏ trăng vàng [ Em] tỏ mái chèo [ G] khua. Ngược dòng Hương [ C] Giang vinyl sóng [ Am] dập dìu mênh mang Con thuyền [ G] nhỏ trăng vàng [ Em] tỏ mái chèo vinyl [ G] khua Biết về nơi dong [ C] mô mênh mang huong bến dong đợi chờ sheet [ giang Am] ai Mây hững hờ [ Dm] trôi Phu Văn Lâu nhớ người [ G] xưa Giữa dòng nước [ Am] chảy thuyền em Giữa đời xuôi [ G] ngược. Thêm huong sheet nhạc. Si lasi mi – si lasi mi – fami rêmi la. com - Kết Nối Yêu Sáo Trúc Di Linh. Con thuyền nhỏ – trăng vàng tỏ – mái trèo khuya.


Nguoc huong

com là trang thư viện về tiêu sáo ( sáo trúc) bao gồm cảm âm, beat nhạc, sheet nhạc và các bài hướng dẫn học thổi sáo các loại ( sáo mèo, sáo bầu, sáo Dizi, động tiêu và sáo trúc nứa). Ngược dòng Hương Giang. Ngược dòng Hương giang – sóng dập dìu mênh mang. Farê mi la la – si rê mi la la.

nguoc dong huong giang sheet vinyl

Sheet số - Bản dịch sheet. Bài hát: Ngược Dòng Hương Giang Sáng tác: Đức Trịnh ( Tăng cỡ chữ) x2 ( Nhân đôi lời) Ngược dòng Hương Giang sóng dập dìu mênh mang Con thuyền nhỏ trăng vàng tỏ mái chèo khua Biết về nơi mô mênh mang bến đợi chờ ai Mây lững lờ trôi Phu Văn Lâu nhớ người xưa Giữa dòng nước chảy thuyền em Giữa đời xuôi.